YÖNETİM
 

 
Dr. Öğr. Üyesi Mümine KAYA KELEŞ 
(Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörü)